Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Bystyret er Flora kommune sitt øverste politiske organ.
Det har 31 representantar fordelt på 9 politiske parti .

Kommunen har og eit formannskap og 3 hovudutval:

  • Levekårutval
  • Plan- og samfunnsutval
  • Administrasjonsutval

Øvrige utval i Flora kommune:

  • Internasjonalt utval
  • Utbyggingsutvalet
  • Prosjektkomiteen

Ola Teigen (Arbeiderpartiet) er ordførar i Flora kommune.
Ordførarkontoret er på Flora rådhus i Strandgata 30.
Jan Henrik Nygård (V) er varaordførar.

Utfyllande informasjon ligg oppdatert på Flora kommune si internettside.

Ungdommens bystyre (UB) er samansett av 21 representantar. 12 av desse er valde av elevane på ungdomsskulane og Flora Vidaregåande skule. 9 er valde på frie lister etter same modell som ved ordinære kommuneval.
Ordførar: Jan Roger Grytten, AUF
Varaordførar: Rune Nygård, Unge Venstre

Utfyllande informasjon ligg oppdatert på Flora kommune si internettside.

Laster...