Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket skal samle inn og bevare alt som publiserast og gjerast tilgjengeleg for ålmenta.
Den nasjonale hukommelse byggast opp av mange små deler. Også kommunale og fylkeskommunal utgivelser er viktige bidrag.

Eksemplar på utgivelser som skal avleverast:
* Langtidsplaner for heile kommunen og fylkeskommunen, både full- og kortversjonar. (Delplaner og sektorplaner skal ikkje avleverast.)
* Rapporter og utredningar av generell karakter.
* Informasjonsmateriell som brosjyrar, informasjonsaviser, utstillingskatalogar og plakatar.
* Postkort og kalendrar.
* Årbøker og årsmeldingar.
* CDer og DVDer.

Praktisk om pliktavlevering
Ofte nyttar kommunen eksterne trykkeri, og det er då desse som skal avlevere trykksaken til Nasjonalbiblioteket.
Trykt materiale avleverast i fem eksemplar, mens musikk- og filmutgivelser avleveres i to eksemplar.
Hvis kommunen trykker opp brosjyrar, løpesetlar, plakatar eller anna materiale for lokale lag og foreiningar, skal to eksemplar av desse sendast.

Adressen er:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana

Laster...