Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Møte/utvalshandsaming

Sakshandsamar kan sjølv opprette sakar til utvalsbehandling i Acos Websak.
Utvalssakar opprettast som eigne journalpostar i eksisterande sak.

Sakshandsamar gjer ferdig saksframlegg med sakutredning og innstilling.
Utvalssekretær set opp sakskart for dei enkelte utvalsmøta og lagar møteinnkalling for dei enkelte møta.

Etter møtet skriv utvalssekretær møteprotokoll. Når møteprotokollen er godkjend, skal den låsast for redigering.

Laster...