Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Sakshandsamar sine arkivrutinar

Sakshandsamar er medansvarleg for at arkivet til ein kvar tid er ein oppdatert og effektiv informasjonsbase.

Sakshandsamar er ansvarleg for at alle saksdokument dei arbeider med blir arkivlagt. Dokumenta i ei sak skal holdast samla – og det skal vere samsvar mellom dokumenta som inngår i eit saksnummer i sak-/arkivsystemet.

Sakshandsamar er og ansvarleg for at opplysningar underlagt teieplikt vert korrekt avskjerma i journalen, også på internproduserte dokument.
Interne notat skal journalførast.

.

Laster...